Read & Write Thai Today

Chapter 12

Consonant and vowels ว อัว อัวะ อาว

new consonant

new vowels

อัวะ

อัว

อาว

putting them together

กัวะ

กัว

มัวะ

มัว

นัวะ

นัว

ปัวะ

ปัว

รัวะ

รัว

using the third vowel

อ่าว

กาว

ดาว

ราว

ยาว

ลาว

ว่าว

ป่าว

ฉาว

second vowel with ending consonant

กัว

no ending consonant

กวน

with an ending consonant

ปวด

รวม

ป่วย

มวน

มวย

นวด

ท่วม

ทวง

รวย

ง่วง

ลวก

ลวด

ด่วน

ดวง

ม่วง

กวน

จวน

new vocabulary

วัง

วัด

วัน

วัง เวง

วิว

วัด วา

วัน ก่อน

วัน แม่

วัน วาน

วัน เวลา

วัย แก่

วาง

วาง ลง

วาด

ว่า

ไว

ไวนิล

เวที

เวลา ว่าง

วิตก

วิน

วินัย

วิ่ง

แวว วาว

แว่น

แว่น กัน แดด

แว่น ตา

วง

วงจร

วงรี

วงกต

วัว

ยัวะ

มะม่วง

ทั่ว

ตัว แทน

sentences

แมว ดู อะไร

ฉัน ทา กาว ที่ แว่น ตา

แม่ จะ มา นวด อีก ไม่ กี่ นาที

ที่ อ่าว ไม่ มี วี่ แวว ว่า ลม จะ แรง

ฉัน ไม่ ว่าง อ่าน มัน

มอง ดู ดวง ดาว

ไม่ มี วัด ที่ นี่

แมว วิ่ง ไป วัด

writing practice