Jetzt Thai Sprechen

Lektion 3

Fragen stellen

khun khâu-dschai măi

Verstehst du?

khău schÔOp phuu-gèd măi

Mag er Phuket?

thoeh dtÔOng-gaan wâai-nám măi

Will sie schwimmen?

khău dschà bpai gàp phûak-rau măi

Wird er mit uns gehen?

khun dschà rOO thîi-nîi măi

Wirst du hier warten?

khun schÔOp tham-ngaan thîi-nîi măi

Arbeitest du gerne hier?

khun jàak-dschà maa gàp phûak-rau măi

Möchtest du mit uns kommen?