Jetzt Thai Sprechen

Lektion 9

Verb sein-3

nân khueh khun Peter

Das ist Herr Peter.

thoeh khueh khun Jane

Sie ist Frau Jane.

nîi khueh Mary

Das ist Mary.

khău khueh John

Er ist John.