Speak Thai Today

Chapter 3

asking questions

all examples

khun khâo jai măi?

do you understand?

khăo châwp Phuket măi?

does he like Phuket?

ther dtâwng gaan wâai nám măi?

does she want to swim?

khăo jà bpai gàp phûuak rao măi?

will he go with us?

khun jà raw thêe nêe măi?

will you wait here?

khun châwp tham ngaan thêe nêe măi?

do you like working here?

khun yàak jà maa gàp phûuak rao măi?

would you like to come with us?